Mardahl Verksted

 

 

Mardahl maskin 

Mardahl Verksted
 

- Vi har fått en enklere hverdag etter at vi tok i bruk verkstedsystemet fra infoeasy. Vi har nå full kontroll på biler og utstyr, og alt fra innkalling til historikk er ivaretatt.

 

infoeasy verkstedsmodul brukes som styringsverktøy i den daglige driften hos Mardahl Verksted. Dette bedrer oversikten over kjøretøy, holde orden på økonomi og gi mulighet for planlagt vedlikehold. Lagerstyring og innkjøp av deler er også viktige elementer for at bedriften skal arbeide effektivt.

 

Gevinster så langt ved å bruke infoeasy verksted?  

- Vi har fått en enklere hverdag etter at vi tok i bruk verkstedsystemet fra infoeasy. Vi har nå full Kontroll på biler og utstyr, og alt ifra innkalling til historikk er ivaretatt. infoeasy varsler når EU- kontroller og sertifisering skal utføres. Så denne løsningen gir oss en kvalitetssikring av det vi skal drive med! I dag er vi 10 mekanikere og 3 i administrasjonen som bruker infoeasy daglig. Det er da en fordel at vi kan stemple på mekanikere rett inn på ordre.

 

mardahl verkstedOverbeviser som leverandør 

- Løsningen er enkel i bruk, så selv "mor" kan bruke dette. Dersom det likevel dukker opp noe man lurer på, ringer vi infoeasy-support. Der får vi alltid rask svar og god hjelp! Infoeasy AS har i alle fall overbevist oss som leverandør. Dette kan dem!

 

Fremtidsrettet løsning 

- Fremtiden for oss med infoeasy vil bestandig være der. infoeasy kommer med nyutviklinger og moderne løsninger og produktet har sin rett i markedet.

 

" Med infoeasy har vi fått en perfekt løsning tilpasset våre bransjebehov " 

 

 

Knut Erik Johansen,

Innkjøpsleder
Mardahl Verksted AS

www.mardahl.no