infoeasy Regnskap

infoeasy Regnskap er et moderne og fleksibelt system som kan tilpasses bedriftens behov, uavhengig av størrelse eller bransje. Vi har samarbeidet med regnskapsbransjen i over 30 år og utvikler kontinuerlig nye funksjoner, integrasjoner og tilpasninger. Selv om infoeasy har en lang historie i Norge er dagens løsning bygget på en moderne plattform.

 

infoeasy er designet for effektiv bilagsregistrering,
All bokføring mot konti og reskontro foregår i samme skjermbilde. Periodisering kan gjøres når man registrerer bilaget. infoeasy Regnskap er basismodulen i infoeasy økonomisystem. Systemet leveres med flere kontoplaner. infoeasy Regnskap er enkel å bruke og lett å lære. Alle moduler, kartotek og funksjoner er samlet i ett meny system.

 

På reskontrosiden opereres det med post mot post funksjonalitet og i tillegg har infoeasy Regnskap svært gode søke- og rapporteringsmuligheter. Kontoforespørsel gir rask tilgang til alle transaksjoner på en eller flere konti.

 

Fleksibel og brukervennlig purremodul  

Moderne design og dynamisk purrerutine gir god oversikt over utestående fordringer. Rutinen er fleksibel, og det kan for eksempel sendes påminnelser via SMS og e-post.

 

Kommunikasjon med bank / remittering 

Inn- og utbetalinger oppdateres automatisk via fil-utvekslinger mellom bank og infoeasy. Man slipper med andre ord å registrere betalingene manuelt.

 

PRODUKTARK