infoeasy Lønn

                                            

Nyhet! Den nye a-ordningen medfører en stor omlegging for deg som jobber med lønnsinnberetning. I a-meldingen samles rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til skatteetaten, NAV og statistisk sentralbyrå. Denne rapporten erstatter dagens ordning med fem skjemaer og gjør at arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn og ytelser slipper å forholde seg til flere etater. Innrapporteringen innebærer imidlertid en del endringer av rutiner og mer nøyaktighet i forhold til arbeidsforholdopplysninger. Etter a-ordningen skal alle arbeidsgivere rapportere et sett med pliktige opplysninger om hver ansatt minst en gang i måneden. A-meldingen skal sendes in senest den 5. i måneden etter at lønn eller andre ytelser utbetales.

infoeasy er et av de lønnssystem som deltar i en prøvedrift av a-ordningen og tilpasser sine løsninger slik at de integreres med Altinn, som er innsendelseskanal for ordningen. Dermed kan rapporteringen leveres samtidig med lønnskjøringen.  Les mer her 

 

 www.altinn.no/A-ordningen/                        NAV logo_2.png_2                   Skatteetaten_2                   Statistisk sentralbyrå_2

 

 

infoeasy Lønn er et moderne lønnssystem med lav brukerterskel. Registreringsbildet er oversiktlig, og man kan simulere lønnsslippen med en gang lønnstransaksjonene er registrert.

 

Lønnsslipper kan skrives ut eller sendes på e-post. E-post sendingen kan også passordbeskyttes for sikker sending og mottak.

 

infoeasy Lønn har mange faste rapporter for blant annet feriepenger, avstemmingslister, terminoppgaver, registreringslister og ansattlister. infoeasy har verktøy for å gjøre forespørsler ut i fra egne valgte kriterier.

 

Eventuelle korreksjoner kan foretas og lønnsslipper, terminoppgaver og andre rapporter skrives ut.

 

infoeasy Lønn har integrasjon for elektronisk overføring av data for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) mot OTP-leverandører / forsikringsselskaper.

 

infoeasy har muligheter for import av MS Excel filer til Lønn. Dette gir deg som lønnsansvarlig muligheten til å delegere registreringsarbeidet til for eksempel avdelingsledere

 

 

Du får automatisk beregnet lønn, skattetrekk osv. ut i fra faste opplysninger som er lagt inn i systemet. Systemet gir full oversikt over alle utbetalte tillegg og lønnstrekk. Ferdig definerte lønnsarter (over 60 predefinerte lønnsarter følger med systemet) med mulighet for å definere egne lønnsarter i tillegg. infoeasy Lønn er fullintegrert med infoeasy Regnskap, men kan enkelt overføre lønnstransaksjoner til andre økonomisystemer.

 

infoeasy Lønn kan motta lønnstransaksjoner fra infoeasy Time samt  flere eksterne timesystemer. Hele infoeasy Regnskap sin kontostreng støttes, med hovedbok, reskontro, prosjekt og andre dimensjoner. Systemet er derfor godt tilpasset bedrifter med time og prosjektregnskap.


infoeasy Lønn passer både små og store firmaer. Våre kunder er alt fra Coop lag med over 1300 ansatte, til små firma med under 10 ansatte som bruker infoeasy Lønn.

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTARK