infoeasy Time

infoeasy Time bidrar til at all datafangst skjer i ett system. Timer kan etterregistreres eller registreres direkte fra stemplingsur.

 

Stempling på ansatt og arbeidsordre 

Timemodulen er basert på at de ansatte stempler seg inn når de kommer, og ut om ettermiddagen. Stempling er en integrert del av ordrebehandlingen. Ansatt kan stemple seg inn og ut av ordren og samtidig gi meldinger til kundemottaker. Stempling på aktiviteter som rydding, og ulike typer fravær er mulig.

 

Du er sikret riktig informasjon om forbrukt og fakturert tid. Øyeblikksbilde over bedriften, effektivitetsanalyse og andre rapporter er med på å gi ledelsen god oversikt.

 

Etterregistrering av timer 

Timelister kan etterregistreres direkte i infoeasy Time. For å unngå ekstra arbeid anbefaler vi at ansatte selv registrerer timene. Timene vil komme raskere inn, og økonomi eller personalansvarlig kan bruke tiden på kontroll og godkjenning i stedet for tasting.

 

infoeasy har også muligheter for import av timetranser fra eksterne timesystemer. Ønskes det å registrere timer på web eller mobil har vi samarbeid med flere leverandører på dette området.

 

Timegrunnlaget kan overføres til lønn, prosjekt eller ordre.

 

 

 

PRODUKTARK