infoeasy Workflow

infoeasy Workflow er løsningen for digitalisering av inngående fakturaer.

 

Flere av våre kunder opplever at arbeidsprosessene ved manuell håndtering av innkommende fakturaer er tungvinte og arbeidskrevende, og at kostnadene dermed er høye. For å oppnå høyere effektivitet og å få full oversikt over fakturaflyten tar flere av våre kunder i bruk infoeasy Bilagsflyt.

 

infoeasy Bilagsflyt forenkler og automatiserer arbeidsprosessene, bedrer datakvaliteten gjennom elektronisk fakturaregistrering, og forenkler oppfølgingen og kontrollen av fakturaene.

 

infoeasy Bilagsflyt er levert av eye-share, og er tett integrert med infoeasy Regnskap. Forespør man på bilagsnivå i infoeasy Regnskap er det link til det skannede originaldokumentet.

 

infoeasy Bilagsflyt kan også motta elektroniske filer, der de blir kontert og automatisk bokført i infoeasy Regnskap.


Elektronisk behandling av inngående papirfaktura: 

1. Inngående papirfaktura skannes

2. Automatisk tolking og verifisering

3. Attestasjon / godkjenning på web

4. Kontering og bokføring i infoeasy Regnskap


 

 infoeasy Workflow skjemabilde_2

 

 

PRODUKTARK