infoeasy Office add-in

Grunntanken bak utviklingen av infoeasy Office add-in var innspill fra brukerne som ønsket en fleksibel og enkel måte å hente ut nøkkeldata fra infoeasy, og overføre informasjonen til MS Office.

 

Resultatet av dette samarbeidet førte til modulen infoeasy Office add-in. Brukerne kan ved hjelp av noen tastetrykk i MS Excel, MS Word eller MS Outlook, hente ut nøkkelinformasjon fra infoeasy. Vi har også lagt inn automatiserte funksjoner for viderebehandling, slik at brukerterskelen blir lav. Dermed får brukerne lett oversikt. Du får også med faste rapporter i Excel som for eksempel informasjon knyttet til grunndata som for eksempel kontoplaner, kunder og leverandører.

 

Likeledes kan adresseetiketter lages i MS Word og man kan sende ut e-post basert på uttrekk fra infoeasy databasen. Annen informasjon som kan eksporteres til MS Office er data knyttet til regnskap, faktura og bransjerelatert informasjon.

 

Office-addin-skjermbilde

 

PRODUKTARK