Lønn med OTP integrasjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft fra 01.januar 2006, og de økonomiske virkningene fra 01.07.2006.

 

Infoeasy AS samarbeider med DNB Liv og har utviklet et program der personalopplysninger og pensjonsgrunnlag innrapporteres elektronisk. Premien beregnes av forsikringsselskapet på grunnlag av denne rapporteringen.


 

 
 

PRODUKTARK