Eksport av kundedata til LCM

Kredittkunder legges inn og vedlikeholdes i infoeasy.

Kundedata med kredittopplysninger overføres til LCM. 
 

Eksportfilen fra infoeasy til InfoPos, inneholder opplysninger om nye reskontroer, endringer i reskontroopplysninger, kreditgrense og saldo på reskontro. 

 

Saldoen som blir overført, er summen av åpne ordrer som ligger på kundene i faktura, og saldoen på kundereskontroen i regnskap. Integrasjonen gjør at saldo alltid er oppdatert på reskontro. 

 

 
 

PRODUKTARK