Kasseoppgjør fra LCM

 

Istedenfor å føre månedsoppgjørene manuelt fra butikkene, er det i infoeasy laget en egen rutine for automatisk mottak av data fra LCM sitt elektroniske dags- og månedsoppgjør.

 

Dette vil gi en stor besparelse for regnskapsmedarbeideren og en sikrere behandling av oppgjørene.

kasseoppgjør

 
 

PRODUKTARK