Internfakturering

Løsningen baserer seg på at hver butikk /  avdeling behandles i butikksystemet som en vanlig kreditkunde. Når disse dataene blir lest inn i infoeasy som lager ordrer / faktura så vil de bli videresendt som elektronisk fil og blir "plukket opp" av infoeasy Workflow  som da behandler dem på samme måte som de i dag gjør med EDI – faktura fra Coop Norge

 

 
 

PRODUKTARK