Timer fra Worksoft til infoeasy Lønn

Det foreligger utveksling av data mellom Worksoft og infoeasy Lønn. infoeasy mottar personalinfo og lønnstranser, og vil sende satser til Worksoft.

 

 
 

PRODUKTARK