infoeasy Regnskap

infoeasy Regnskap er et moderne og fleksibelt system som kan tilpasses bedriftens behov, uavhengig av størrelse eller bransje. Vi har samarbeidet med regnskapsbransjen i over 30 år og utvikler kontinuerlig nye funksjoner, integrasjoner og tilpasninger. Selv om infoeasy har en lang historie i Norge er dagens løsning bygget på en moderne plattform.

 

infoeasy er designet for effektiv bilagsregistrering,
All bokføring mot konti og reskontro foregår i samme skjermbilde. Periodisering kan gjøres når man registrerer bilaget. infoeasy Regnskap er basismodulen i infoeasy økonomisystem. Systemet leveres med flere kontoplaner. infoeasy Regnskap er enkel å bruke og lett å lære. Alle moduler, kartotek og funksjoner er samlet i ett meny system.

 

På reskontrosiden opereres det med post mot post funksjonalitet og i tillegg har infoeasy Regnskap svært gode søke- og rapporteringsmuligheter. Kontoforespørsel gir rask tilgang til alle transaksjoner på en eller flere konti.

 

Fleksibel og brukervennlig purremodul  

Moderne design og dynamisk purrerutine gir god oversikt over utestående fordringer. Rutinen er fleksibel, og det kan for eksempel sendes påminnelser via SMS og e-post.

 

Kommunikasjon med bank / remittering 

Inn- og utbetalinger oppdateres automatisk via fil-utvekslinger mellom bank og infoeasy. Man slipper med andre ord å registrere betalingene manuelt.

 

Rapportering   

infoeasy har over 50 forhåndsdefinerte rapporter, som hovedbok, reskontrorapporter og prosjektrapporter. Smarte drill-down rapporter forenkler prosessen med å finne relevante data. Regnskapsmodulen inneholder en fleksibel og brukervennlig rapportgenerator, som har gode overføringsmuligheter til MS Excel. Dersom man har behov for egne rapporter eller tilpasninger med grafikk, kan en selv definere disse via systemets rapportgenerator. Les også om infoeasy Office add-in.

 

Forespørsel / analyse 

Smart verktøy som gir anledning til å kombinere absolutt alle eksisterende begrep i kombinasjoner. En kan forespørre på en bestemt forekomst, for eksempel en kundekonto, og få en oversikt over aktivitet over et bestemt tidsrom. Rapportene kan settes opp som en vil, eksporteres til Excel, skrives ut eller videresendes som e-post.

 

Anleggsregnskap
Få full kontroll over anleggsmidler. Oversiktlige og  dynamiske rapporter med mulighet for detaljert visning. 

 

Oppslag mot telefonkatalogen bedrift. Enkel oppføring av nye kunder, og full oversikt over offentlige regnskapstall.

 

Les også mer om relevante moduler knyttet til infoeasy regnskap 

 

Prosjektregnskap   |   Digitalisering av inngående faktura

         Diversebilag   |   Avstemming 

 
 

PRODUKTARK