Vognregnskap med kilometerkost

Komplett oversikt over inntekter og utgifter på vognene, og automatisk beregning av kilometerkost.


Det er mulig å gruppere kostnadene etter eget ønske.

I denne modulen ligger også mottak av data fra tankesystemer.

 

 

 

 

 

 
 

PRODUKTARK