Lager, bestilling og innkjøp

Bestilling/Innkjøp 

Systemet gir full oversikt over hele innkjøpsprosessen, fra bestillingsforslag til varemottak. Mulighet for å sende elektronisk bestilling og elektronisk mottak av leverandørfaktura. Bestillingsforslag kan gjøres direkte mot leverandør, der en får oversikt over billigste leverandør for varen. Det kan bestilles direkte fra kundeordre eller via en rutine for logisk generering av bestillingsforslag. InfoEasy håndterer også leveringsforslag, med mulighet for eksport til Excel.

 

Modulen håndterer import av prislister fra leverandører, evt. også med priskalkulering for oppdatering av vareregister.

 

Lager 

Modulen håndterer flerlager, også med lokasjon og lageroverføring. Mulighet for å skrive ut, og skanne strekkoder på artikler, noe som forenkler varetellingen, som også kan utføres med håndholdt terminal.

Flere gode lagerrapporter som beholdningsliste, lagerverdiliste og ABC-analyse av lageret.

 

Det er også støtte for integrasjon mot lagerautomat.

 
 

REFERANSER

KUNDEHISTORIER

PRODUKTARK