Ordrebehandling

Ordrebehandlingen i infoeasy er effektiv, og kompleksiteten på funksjoner og muligheter i systemet kan parametersettes.

 

Ordrebehandling  

 • Plukkseddel
 • Restordrer
 • Elektronisk utveksling til meldingssentral
 • Frakt, levering og spesialavgifter
 • Enkel kreditering av ordre
 • Mottak av eksterne ordrer
 • Tilbudsordre
 • Masseklarmelding
 • Masseutskrift (pakkseddel, ordrebekreftelse, etiketter)

 

Artikler og varer 

 • Vare og prisregister
 • Import av prislister
 • Vareregister for konsern med flere selskaper
 • Flere rabattmatriser
 • Timeartikkel
 • Pakkejobb / strukturvarer og størrelseshåndtering
 • Alternativartikkel og erstatningsartikkel
 • Skanning av artikler (Strekkodemerking)