Rapportering

Flere gode lagerrapporter som beholdningsliste, lagerverdiliste og ABC-analyse av lageret.

 

Det er gode rutiner for søking og filtrering på, kunder og ordrer med ulik status.

 

Rapportering regnskap  

infoeasy har over 50 forhåndsdefinerte rapporter, som hovedbok, reskontrorapporter og prosjektrapporter. Smarte drill-down rapporter forenkler prosessen med å finne relevante data. Regnskapsmodulen inneholder en fleksibel og brukervennlig rapportgenerator, som har gode overføringsmuligheter til MS Excel. Dersom man har behov for egne rapporter eller tilpasninger med grafikk, kan en selv definere disse via systemets rapportgenerator.

 

 

 

Forespørsel / analyse 

Smart verktøy som gir anledning til å kombinere absolutt alle eksisterende begrep i kombinasjoner. En kan forespørre på en bestemt forekomst, for eksempel en kundekonto, og få en oversikt over aktivitet over et bestemt tidsrom. Rapportene kan settes opp som en vil, eksporteres til Excel, skrives ut eller videresendes som e-post.

 

Med infoeasy Office add-in kan vi skreddersy rapporter, der du fra MS Excel laster opp data fra infoeasy. Med andre ord kan du hente frem rapporter uten å være inne i infoeasy. Sikkerheten er ivaretatt med påloggingsinfo.

 

 

 

 
 

PRODUKTARK