Booking av jobber og ressursplanlegging

infoeasy Booking / Ressursplanlegger 

For kundemottakeren i bedriften vil infoeasy Booking gi et oversiktlig bilde av ledige ressurser. Bestillingen legges inn i bookingkalenderen, eller den kan opprettes direkte i tilbuds- eller verkstedsorden. Her kan det beskrives hvilke type arbeid eller service kunden ønsker i fritekst, eller det kan legges inn konkrete varer eller time/pakkejobber på ordren.

 

Normalt fordeles jobben til mekaniker(e), som ofte er definert opp som ressurser i kalenderen. infoeasy Booking støtter arbeidsprosessene fra bestilling mottas til oppdraget er fakturert.

 

For nye kunder vil Kunde- og kjøretøysinformasjon hentes enkelt via oppslag mot telefonkatalogen, og vognkortdata via Inputdata / EuroMek integrasjon.

 

 

booking-kalender