Verkstedsordre

En servicebestilling eller verkstedsjobb kan opprettes som en booking, en tilbudsordre, eller en verkstedsordre.

 

Verkstedsordre 

Man starter med å knytte kjøretøy og kunde til ordren. Dersom opplysningene ikke finnes i databasen fra før kan dette opprettes direkte via oppslag mot vognkortregisteret og telefonkatalogen. Velg deretter hvilke deler, timejobber eller pakkejobber (strukturartikler) som skal være med på ordren.

 

Tilbudsordre  

Det er mulig å lage tilbudsordrer. Dersom ordren skal utføres kan du endre status til en verkstedsordre. Hovedforskjellen på ordretypene er at tilbud ikke tar hensyn til rokering på lageret når du legger til deler.

 

Integrasjon med delekataloger 

Vi har tett integrasjon med delekataloger som for eksempel MekoCat og MekoTechSysII. Du henter frem ønsket deler og jobber og henter aktuelle ordrelinjer rett inn i verkstedsordren i infoeasy.

 

Timetranser på ordre 

Dersom verkstedet ønsker å ta i bruk stempling på ordrer, får du full oversikt over tid brukt pr. mekaniker.

 

Fritekstfelt og meldinger 

Meldinger kan legges på ordren. Det er opp til verkstedet å bestemme om meldingen skal være internt på ordrekortet eller fremkomme på faktura.

 

 

verkstedsordre_2

Delelager, jobber og artikler 

infoeasy kan hente inn artikkelregister / prisfiler fra alle type leverandører.

Artiklene kan være deler, timer eller pakkejobber der deler og arbeidstimer inngår.

 

Innrapportering PKK 

Enkel integrasjon med eksempelvis Inputdata eller BUS for å rapportere inn PKK til myndighetene.

 

Forsikringsoppgjør 

Effektiv behandling av faktura, slik at ordren fordeles korrekt mellom forsikringsselskap og kunde med hensyn til egenandel og evt. mva.