Dekkhotell

Flere av våre kunder har behov for å håndtere dekkhotell på en oversiktlig og effektiv måte. Vi har kunder med opp til 1000 dekkavtaler, med behov for god oppfølging på dekk, kunder og avtaler.

 

Vi utviklet derfor infoeasy Dekkhotell for dekk- og verkstedsbransjen.

 

En kan definere dekkhotell med lokasjon og kapasitet. Det kan angis varselnivåer i forhold til dekkslitasjer og dekkets tilstand. I dekkhotellet kan det også gjøres reservasjoner av kapasitet.

Effektiv opprettelse av nye avtaler, evt. via mal, forenkler registreringer.

I forbindelse med dekkbytte kan dekkhotellet sende varsel til kunde via e-post og SMS. Det kan også genereres ordretransaksjoner direkte fra dekkhotellet.

Mulighet for utskrift av klistrelapper med lokasjon.


Gode rapporteringsmuligheter.

 

dekkhotell 

Grafen viser ledig kapasitet for dekkhotellet. I dette tilfellet er det ulike kategorier for person- og lastebildekk, og viser dermed begge kapasitetsgrafene.

 
 

PRODUKTARK