Rapportering

Det finnes flere rapporteringsmuligheter i infoeasy.

 

infoeasy har mange standardrapporter, men det er også mulig å lage egendefinerte rapporter i systemet. Enkelt å hente ut ønsket data med forespørsel/analyse.

 

Stempler mekanikerne inn på ordrene kan en hente ut en mekanikerstatistikk over utførte timer. Timemodulen kan også vise kapasitetsutnyttelsen i verkstedet.
Har verkstedet delelager kan en hente ut beholdningsliste, lagerverdiliste og ABC-analyse av lageret.

 

Det er gode rutiner for søking og filtrering på kjøretøy, kunder og ordrer med ulik status.

 

 

 

 

Med infoeasy Office add-in kan vi skreddersy rapporter, der du fra MS Excel laster opp data fra infoeasy. Med andre ord kan du hente frem rapporter uten å være inne i infoeasy. Sikkerheten er ivaretatt med påloggingsinfo.  

 
 

PRODUKTARK