Prosjektfakturering

Ordrer kan på en enkel og effektiv måte knyttes til prosjektet, slik at det til enhver tid er oppdatert med inntekter.

Timer og artikler er knyttet opp mot prosjektarter, og man kan definere mange ulike prosjektarter som styres mot samme hovedbokskonto. Dette gir en god spesifisering av inntektene i prosjektet. Et eksempel på dette kan være avdragsnota.