infoeasy Prosjektregnskap for entreprenører

infoeasy Prosjekt gir deg full kontroll på økonomi og ressursbruk i prosjektene.

 

Prosjektene kan deles inn i tre nivåer; hovedprosjekter, underprosjekter og delprosjekter. Prosjektmodulen har et effektivt brukergrensesnitt og har meget gode rapporteringsmuligheter med drilldown funksjonalitet for rapportering på detaljert og overordnet nivå. Data kan på en enkel måte eksporteres til Microsoft Excel, og kan behandles videre som kalkulasjonsgrunnlag.

 

 prosjektregnskap_entreprenør_ERP_2

infoeasy Prosjekt innehar reskontro, flere dimensjoner samt knytning mot avdeling. Infoeasy AS har lang erfaring med å levere ERP løsninger til prosjektorienterte bedrifter, og modulen er spesialtilpasset for bygg- og maskinentreprenørbransjen. Les mer om bransjeløsningen og de ulike funksjonene her.

 

Timer på prosjekt 

Timefangst på ansatt og maskin kan enkelt overføres til prosjekt, regnskap og lønn. Løsningen kan også innbefatte mobil datafangst for registrering av timer via internett og mobil. Les mer om dette her.

 

Ordre på prosjekt 

Fakturamodulen inkluderer funksjonalitet for effektiv og fleksibel håndtering av ordrer, lager, fakturering og innkjøp. Fakturering kan utføres på en enkel måte mot ordre eller prosjekt, det være seg fast pris, avdragsnota, sluttfaktura eller regningsarbeid med materiell og timer. Fakturarutinen har direkte overføring av data til regnskap og prosjekt.

 

 
 

PRODUKTARK