Timeregistrering web og mobil

infoeasy Time bidrar til at all datafangst skjer i ett system. Timelister kan på en enkel måte etterregistreres i timemodulen eller registreres direkte på internett eller ved bruk av mobiltelefon. Integrerte løsninger fra 3. part gir fleksibilitet innenfor mobil datafangst. Timeregistrering kan foregå på følgende måte:

  1. Ansatte registrerer timene på internett eller mobiltelefon
  2. Timene overføres til infoeasy 
  3. Prosjektleder eller økonomiansvarlig kontrollerer og godkjenner timene
  4. Timer på ansatt og maskin overføres til prosjekt, regnskap og lønn.

 

infoeasy innehar funksjon for timeimport fra blant annet minTimeliste.no fra Triangel Software, SmartDok fra Ascella, samt flere leverandører. 

 

             mintimeliste.minportal.no/         www.smartdok.no/