Ordrebehandling

Timeforbruk knyttet til personell og maskin kan enten registreres direkte i timemodulen eller importeres til ordrene. Dermed registreres timene bare en gang. Materiell og tjenester kan også inkluderes i ordrene, slik at prosjektet blir oppdatert med relevante kostnader før regnskapet oppdateres, eller timene blir overført til lønn.


For de som ønsker lagerfunksjonalitet er dette tilgjengelig i infoeasy. Man vil da kunne følge blant annet lagerbevegelser, beholdning på lager hvor minimumsverdier kan spesifiseres eller siste innkjøp med mer.