Timeregistrering

Alle timer, både fakturerbare og ikke fakturerbare, registreres i Advisor. Timene danner grunnlaget for fakturering.

 

  Advisor_logo

 

 
 

PRODUKTARK