Fakturering

Advokaten føler trygghet med faktureringen i Advisor. Registrerte timer og utlegg hentes inn ved fakturering, uansett hvem som har registrert dem. Det er mulig å endre fakturaforslaget etter eget ønske. Man kan utsette timer man vil vente med, og man mister ikke timene. Det finnes rapporter over hvilke timer eller utlegg som ikke er fakturert. Fakturaene overføres automatisk til infoeasy.

 

  Advisor_logo