Saks- og dokumentbehandling

Advisor effektiviserer klientprosessen og saksgjennomføringen som: konflikthåndtering, dokumentoversikt med søke- og sorteringsmuligheter, skanning direkte til sak, e-post håndtering, sms med masseutsendelse, journalføringer, fristhåndtering, maler og blanketter med flettbare felt, bibliotek og erfaringsarkiv. Microsoft Office ligger i bunnen for dokumentbehandling, e-post o.l. Den tette integrasjonen mellom Advisor og infoeasy gjør at advokaten kan sitte med Advisor og selv se hvor stort utestående en klient har, og hvor mye det er disponibelt i klientmidler.

 

  Advisor_logo

 

De som beregner provisjon av innbetalte fakturaer kan bruke en rapport i Advisor for å finne innbetalingene knyttet opp mot en faktura i en periode. Innbetalingene er fordelt på personer etter andel av fakturert beløp.