Rapportering

Gode rapporteringsverktøy, med flere standard rapportvalg, og overføring til MS Excel. Enkelt å definere egne rapporter.

 

Flere rapporter tilpasset for advokatbransjen, som effektivitetsrapporter, fakturerte timer, ikke fakturerte timer, utestående fordringer og mange andre. Rapport for absolutt alle transaksjonene på en sak finnes i infoeasy.

 

  Advisor_logo

 

 

Det finnes rapporter på provisjon til medarbeidere ut i fra jobber som er gjort. Det vil si det rapporteres på innbetalt beløp, også fordelt på ansatte.

 
 

PRODUKTARK