Renteberegning av klientmidler

DP Rente er et renteberegningsprogram som beregner rentene på klientmidler. Når rentene er beregnet, kan man bokføre de i infoeasy. Deretter kan man skrive ut saldobrev til klientene. Det inneholder bokførte renter og saldo ved årsslutt. DP Rente henter data fra både Advisor og infoeasy.

 

Advisor_logo