Purring

Fleksibel og brukervennlig purremodul  

En nyutviklet rutine for purring som er ajourholdt i forhold til lovverket ivaretar på en fleksibel og dynamisk måte arbeidsoppgavene som er knyttet til innfordringsprosedyren for utestående fordringer. Brukergrensesnittet er oversiktlig med logisk symbolikk som sørger for at du raskt får status på kunder og utestående fordringer. En profilveiviser assisterer deg med å opprette profiler som du kan knytte til forskjellige kunder. En profil kan for eksempel inneholde hvor mange påminnelser du ønsker å sende ut, antall dager mellom påminnelser, hvordan du ønsker å sende påminnelser og når innfordring skal oversendes til inkasso.

 

Overføring til inkassobyrå 

Flere standard rapporter er også tilgjengelig. Modulen lar seg lett konfigurere med informasjon om purrenivå, purregrenser, gebyrstørrelse, rentesats, dagsintervaller og renters rente. Du kan også foreta filoverføring til inkassobyrå ved hjelp av XML-filformat eller transformasjonsfil hvor formatet er spesifisert av inkassobyrået.

 

Purringer sendes på SMS, e-post eller brev 

Forskjellige maler med informasjonskoder for SMS meldinger og e-post kan opprettes og varselet kan sendes ut som en e-post eller en SMS melding basert på valgt mal. For eksempel kan beregnede renter bli tatt med på samme varsel som påminnelse og gebyr.

Purremodulen støtter flere valutaer og definisjon av renteberegning kan settes opp på en enkel måte.

 
 

PRODUKTARK