Behandling av inngående faktura

Skanning og elektronisk behandling av inngående faktura er en prosess som kjøres i forkant av bokføringen i modulen infoeasy Workflow. Papirbilag skannes, tolkes og blir elektronisk lesbare. Bilagene kan attesteres på web. Etter kontroll og kontering hentes bilagene inn i infoeasy og bokføres der med noen få tastetrykk.

 

Elektronisk attestasjon
Bedrifter med flere geografiske avdelinger, eller store mengder bilag som skal attesteres, vil den webbaserte bilagsflyten være veldig tidsbesparende. Regnskapsfører styrer hvem som skal attestere, og attestanten får en e-post med link til bilaget. Attestanten får daglige påminnelser helt til bilaget er attestert. Avhengig av ansvar og kompetanse kan attestanter også kontere bilagene, dette tilpasses hver enkelt bruker og bedrift. Et bilag forsvinner aldri når det først ligger i infoeasy Workflow, og regnskapsfører har full kontroll på hvilken attestant som har bilaget.


E-faktura
Lønsingen håndterer e-fakturaer fra leverandører. Skanneprosessen blir da overflødig og fakturaene leses direkte inn og er klare for attestasjon, kontering og bokføring.

 

Søk, oppslag og elektronisk arkiv 

Bildet av bilaget følger transaksjonen helt inn i infoeasy. Det betyr at du enkelt kan søke opp og se de fysiske bilagene både via Duett og i Bilagsflyt. Du slipper å bla i bilagspermer. Bilagene er elektronisk arkivert så lenge du ønsker, og du sparer dermed også fysisk lagerplass.

 

 

Kan regnskapskontorets kunder skanne bilagene selv? 
infoeasy Workflow er en viktig del av løsningen for å knytte kundene deres tettere opp mot sitt regnskapskontor.

 

infoeasy Workflow egner seg for både regnskapskontor og deres kunder. Kunden kan skanne bilagene selv, mens regnskapsfører konterer og bokfører dem. Elektronisk attestasjon kan utelates hvis kunden kun skanner bilag som er godkjente. Kunden kan få tilgang til søk og oppslag, og slipper å be regnskapsfører om kopi av bilag. Regnskapsfører kan også skanne for sine kunder, slik at kundene leverer bilagene som før.

 

 

 infoeasy Workflow skjemabilde_2

 

Skanning og mottak av elektroniske formater, samt PDF dokumenter blir attestert og bokført i infoeasy. 

 
 

PRODUKTARK