Rapportering og forespørsel

infoeasy ERP er en effektiv produksjonsplattform for regnskapsbyrå, hvor bedre rapportering og presis styringsinformasjon er viktige elementer knyttet til systemets funksjonalitet, noe som bidrar til økt konkurransekraft. Dermed står regnskapsbyråene sterkere når viktige parametre knyttet til virksomhetsstyring skal presenteres for sine klienter.

 

I og med at all informasjon er registrert i samme database gir dette fleksible og dynamiske muligheter til å sette dataene sammen i nyttige forespørsler og standardiserte rapporter. Faste rapporter knytte til terminoppgaver, statistikker, årsavslutning og kartoteker er lett tilgjengelig og bidrar til økt effektivitet.

 

Altinnmonitoren er en egen modul som brukes for innrapportering av terminoppgaver til Altinn. Forespørsler knyttet til lønnslipper, ansattopplysninger, ansattlister, saldolister og egenmeldingslister kan effektueres på en enkel måte og forespørslene kan lagres for gjenbruk. Data kan også eksporteres til Microsoft Excel dersom det er ønskelig.

 

Office Add-in er en nyutviklet funksjon for rapportering og datauttrekk fra infoeasy til Microsoft Office, hvor du fra en egen funksjon på verktøylinen i infoeasy på en enkel måte kan eksportere data fra ønsket firma. Spørringer kan knyttes til grunndata, regnskap og faktura hvor effektive filterfunksjoner sørger for at du får eksportert det eksakte datautvalget som du ønsker. Ved hjelp av Office Add-in kan du i tillegg lage adresselapper og sende ut e-post fra utvalget. Office Add-in er en svært effektiv og tidsbesparende funksjon.
 

 
 

PRODUKTARK