Bilagsregistrering

Effektiv bilagsregistrering har vært et grunnleggende krav under utviklingen av infoeasy, og løsningen er designet for at all bokføring mot konti og reskontro foregår i samme skjermbilde. Brukergrensesnittet er fleksibelt og gir anledning til å registrere med motkonto på posteringen i bilagsregistreringen. Du bestemmer selv om markøren skal stoppe automatisk i motkontofeltet. Ved forespørsel på for eksempel en hovedbokskonto, vil du til en hver tid få oppgitt motkonto på posteringen. Det er også lagt opp til effektiv bruk av tastatur og hurtigtaster.

 

Periodisering av bilag er en svært funksjonell og tidsbesparende funksjon. I skjermbildet for bilagsregistrering kan du velge funksjonen "Periodisering" direkte og angi ønsket periode og hjelpekonto for periodisering. Når du er ferdig med bilagsregistreringen vises fordelingen/periodiseringen som egne bunker i oppdateringskøen.

 

Diversebilagsmodulen gjør det mulig å registrere regnskapsbilagene i Microsoft Excel for deretter å importere filen til infoeasy ved hjelp av funksjonen "Mottak posteringer". Du kan opprette ulike maler avhengig av hvilke regnskapsdata du ønsker importert. Diversebilagsmodulen kan også brukes mot reskontro. Les mer om Diversebilagsmodulen her: infoeasy Diversebilag

 

bilagsregistrering

 
 

PRODUKTARK