Regnskap og økonomi

infoeasy er et bransjetilpasset ERP system som gir deg fleksibilitet dersom du raskt må tilpasse deg markedsmessige endringer eller du ønsker å utvide virksomheten med nye tjenester, for eksempel mot entreprenør- eller verkstedsbransjen. Regnskap og økonomifunksjonaliteten er motoren i infoeasy, og koblinger mot andre funksjoner og moduler er helintegrert, slik at løsningen blir et komplett system. Regnskapsførere og regnskapsbyråer som tilbyr regnskapstjenester oppnår dermed en helhetlig produksjonsplattform og dermed en effektivitetsgevinst.


Et fleksibelt rapporteringsverktøy for eksport av data gjør det enkelt å trekke ut saldotall fra regnskapet som kan overføres til programvare for årsoppgjør. Funksjonen Forespørsel/Analyse er en utvidet søkefunksjon hvor man kan kombinere en rekke ulike begrep for raskt å få oversikt over relevant informasjon.

 

Avstemming
infoeasy benytter et av markedets kraftigste og moderne avstemmingssystem, BankX Bankavstemming, som en fullintegrert modul i regnskapssystemet. Avstemming av bank er en lovpålagt oppgave og for mange bedrifter er dette en svært tidkrevende jobb. Modulen er svært tidsbesparende ved at elektronisk kontoutdrag fra bank importeres til avstemmingsmodulen hvorpå hovedboksutdraget for en gitt tidsperiode matches mot kontoutdraget. Rutinen gir en oversikt over poster som ikke er avstemt og som kan avstemmes manuelt. Korreksjonspostene blir lest som en ordinær bunke og som blir behandlet på vanlig måte i infoeasy Regnskap.

 

Les mer om bankavstemming her: infoeasy Avstemming

 

Les mer om infoeasy Regnskap her: infoeasy Regnskap

 

 
 

PRODUKTARK