Utlegg

Bokførte utlegg kan overføres direkte fra InfoEasy til saken i Advisor, og kommer automatisk med på fakturaene. Det finnes rapporter for avstemming av utlegg, slik at man til enhver tid har kontroll på utleggene.

 

Advisor_logo