Behandling av inngående faktura

Skanning og elektronisk behandling av inngående faktura er en prosess som kjøres i forkant av bokføringen i modulen infoeasy Workflow. Papirbilag skannes, tolkes og blir elektronisk lesbare. Bilagene kan attesteres på web. Etter kontroll og kontering hentes bilagene inn i infoeasy og bokføres der med noen få tastetrykk.


Lønsingen håndterer e-fakturaer fra leverandører. Skanneprosessen blir da overflødig og fakturaene leses direkte inn og er klare for attestasjon, kontering og bokføring.

 

Søk, oppslag og elektronisk arkiv 

Bildet av bilaget følger transaksjonen helt inn i infoeasy. Det betyr at du enkelt kan søke opp og se de fysiske bilagene både via infoeasy og Workflow.

 

 

 
 

PRODUKTARK