Håndtering av sprengstoff

Basert på vedtak fra EU i forbindelse med handlingsplan mot terror, innskjerper Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) dagens krav til håndtering av eksplosiver.

 

Regelverket vil bli strengere i årene som kommer. Selskaper som håndterer eksplosiver skal blant annet ha et datalagringssystem for å kunne spore varene igjennom hele logistikkjeden, fra produksjon og til varen er brukt. 

 

Entreprenørene skal holde oversikt over leverandører av eksplosiver, oppbevaringsinformasjon (lagerføring), videresalg, samt informasjon om eget forbruk. Data skal oppbevares og vedlikeholdes i ti år fra leveringsdato.

 

infoeasy og SmartDok vil være i stand til å imøtekomme endret regelverk.

 

 sprengstoff-håntering