Informasjon om EHF 2.0.12 - gjeldende fra 15.11.2017

Fra 15. november 2017 innfører DIFI en ny revisjon av EHF-formatet, i den forbindelse kommer det en endring som kan få konsekvenser for noen av våre EHF kunder.

 

Blant annet vil Nets i enkelte tilfeller komme med følgende feilmeldinger (se under) og disse filene vil bli avvist fordi denne feilen er blitt endret fra Advarsel (Warning )

til Avvist (Fatal) i valideringen hos bl.a. nets.

 

Faktura - https://test-vefa.difi.no/ehf/rule/invoice-2.0/NONAT-T10-R031/ 

Faktura - https://test-vefa.difi.no/ehf/rule/invoice-2.0/NONAT-T10-R032/ 

Kreditnota - https://test-vefa.difi.no/ehf/rule/creditnote-2.0/NONAT-T14-R030/ 

Kreditnota - https://test-vefa.difi.no/ehf/rule/creditnote-2.0/NONAT-T14-R031/ 

 

De som blir berørt av dette kan ta kontakt med infoeasy support, og få en script oppdatering. Deretter kan man produsere ehf-filen(e) på nytt og overføre til sin meldingssentral.