Økning av lav momssats fra 10% til 12%

 

Lav momssats øker fra 10% til 12% fra 01.01.2018. Den lave satsen gjelder blant annet tjenester innen persontransport og overnatting. Dette kan endres i Grunndata/Firma styreopplysninger under fanen «MVA-opplysninger». Vi anbefaler å endre sats og dato allerede nå.

 

Har dere flere regnskapsfirma har vi en løsning hvor samtlige kan oppdateres med ny sats. Dette forutsetter at firma har oppsett for lav sats, samt lokal valuta i NOK. Kontakt oss på support@infoeasy.no om dette er aktuelt for dere.

 

Husk - Det er bilagsdatoen som styrer hvilken momssats som blir benyttet på bilaget. Har du en faktura med bilagsdato i desember 2017, men velger å legge den inn i periode 1 -2018, men med bilagsdato i desember, vil det bli avsatt 10% moms.

 

Nytt oppsett på mva fra 01.01.2018