Innhenting av skattekort 2018

Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten om at det blir oppfattet som ugyldig eller manglende vedlegg, dersom det legges ut 'tomme' linjer i skattekortforespørselen.

 

Skattekort2018

 

Har man ansatte som ikke har oppgitt noe personnummer, vil dette gi en blank linje ut i skattekortforespørselen.

For å komme rundt dette, må dere sette inn en sluttdato i fanen Ansatt under Ajourhold Ansattajourhold.

 

Ved generering av skattekortforespørsel på alle ansatte (Type 1 - Hent alle skattekort) testes det på om Sluttdato er satt på den ansatte.

Typiske ansatte som skaper problemer er Dummyansatte som benyttes til innberetning av OTP eller forsikring

 

Gå i gjennom ansattregisteret og sett inn sluttdato på ansatte man ikke skal ha skattekort på og generer ny skattekortforespørsel.