Innlegging av helligdager for 2018

En liten påminnelse.

 

Hvis du/dere ikke har gjort så minner vi herved på å legge inn Helligdager for 2018 i fraværsmodulen. Dette har vi en enkel løsning for.

 

For å endre dette:

 

Gå inn på menypunktet Time/Fravær/stengte dager, trykk på knappen «Standard» og velg land.

Offentlige fri/helligdager oppdateres da automatisk.

 

Helligdager i kalender