Skatt på diett fra 2018

Forskuddssater for trekkfri kostgodtgjørelse 

 

Skattedirektoratet har kunngjort de trekkfrie satsene for 2018.
F.o.m. 1.1.2018 vil det være forskjell på Statens satser og hva som kan utbetales skattefritt.

  • Ved overnatting på hotell er kr 569 trekkfritt for 2018 (for 2017 var denne satsen kr 733). Ved overnatting på hotell i utlandet er statens satser trekkfritt.
  • Ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemulighet kr 159 (for 2017 var denne satsen kr 315). Satsen gjelder både for Norge og i utlandet.
  • Ved overnatting på hybel/brakke med kokemulighet og ved privat overnatting er trekkfri sats kr 0 (for 2017 var denne satsen kr 205). Dette gjelder både for Norge og i utlandet.

Kilde: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/


 

Linkene under er sendt oss fra Skatteetaten, og viser hvordan kostgodtgjørelse skal rapporteres i følgende beskrivelser i 2018:


Trekkfri kostgodtgjørelse overnatting på hotell


http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/trekkfrigodtgjrelsetilkostptjenestereisemedovernatting.htm


Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat


http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/trekkfrikostgodtgjrelsemedovernattingppensjonat.htm

 

Trekkpliktig overskudd (gjelder hotell, pensjonat, ev. hybel/brakke/privat og overskudd på dagsreiser)


http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/trekkpliktiggodtgjrelsetilkostptjenestereise.htm

 

Veiledning i pdf er oppdatert med ny tekst i aktuelle beskrivelser, mens lenkene ovenfor er under oppdatering, og kommer snart med ny tekst:


https://www.altinn.no/globalassets/20180111_a02_veiledningen_pdf.pdf

 

Hvordan løses dette i infoeasy? 


Disse endringene medfører at infoeasy i løpet av kort tid vil komme med noen tilpasninger for å støtte bedre opp om dette. Trenger dere en løsning for dette i nærmeste fremtid, ta kontakt med med support@infoeasy.no, så sender vi dere en beskrivelse på hvordan lønnsarter kan settes opp i dagens versjon.