Bestilling og mottak skattekort for flere firma.

Bestilling og Mottak av skattekort for flere firma samtidig ikke fungerer i lønnsversjonen.

Løsningen er foreløpig  å bestille for ett og ett firma. Vi beklager dette.

Bestilling av elektroniske skattekort